امام زندگی

دسترسی : ناموجود

قیمت اصلی ۱۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۰,۰۰۰ تومان است.

مرور سریع

(یازده جلسه سخنرانی)

موضوع این کتاب فلسفه زندگی و رابطه آن با ابتلائات و تبیین نقش جهاد برای عبور موفقیت‌آمیز از گردنه‌های زندگی است. یکی از موضوعاتی که موجب همدلی و وحدت در جامعه می‌گردد تبیین مباحث اقتصادی است؛ براین اساس ما در هر جلسه با تبیین یکی از موضوعات اقتصادی سعی در ایجاد وحدت در جامعه داریم.

ناموجود